VitaPrism-palvelun toimitusehdot

 

Alla saat tietoa VitaPrism-etämyynnistä. Tuotteillamme on 14 päivän palautusoikeus. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme ovat aina tyytyväisiä meillä asioidessaan.

 

Asiakaspalvelumme palvelee arkipäivinä puhelimitse klo 10.00-15.00 numerossa 046-634 7125 tai sähköpostitse osoitteessa info@vitaprism.fi.

 

 

1. Soveltamisala.

Näitä Londur Oy:n (Y-tunnus: 2537355-9) toimitusehtoja (jäljempänä "Ehdot") sovelletaan Londur Oy:n ja asiakkaan (jäljempänä "Asiakas") välillä Asiakkaan käyttäessä Londur Oy:n VitaPrism -verkkopalvelua ("Palvelu") ja ostaessa Londur Oy:n verkkopalvelussa tai televisio-ohjelmassa markkinoimia tuotteita ("Tuote"), elleivät Londur Oy ja Asiakas ole kirjallisesti sopineet toisin. Londur Oy:n palveluiden käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy ja noudattaa (i) näitä Ehtoja, ja (ii) hyväksyy Palvelun tietosuojaselosteen, minkä jälkeen Asiakas voi käyttää Palvelua kulloinkin voimassa olevien Ehtojen mukaan. Londur Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia Ehtoihin, joten Asiakkaan tulee säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin. Mikäli et hyväksy Ehtoja, ystävällisesti kehotamme sinua olemaan käyttämättä Palvelua.

2. Tilaukset ja toimitus.

Londur Oy toimii Palvelussa VitaPrism-kauppapaikan ylläpitäjänä verkossa ja televisiossa, Tuotteiden markkinoijana ja Tuotteiden myyjänä. Televisio-ohjelman nimi on Ostosruutu – VitaPrism ja se esitetään JIM-kanavalla. VitaPrism on Londur Oy:n tuote. Londur Oy on NHT Globalin itsenäinen jälleenmyyjä. Skindulgence ja Alura LUX ovat NHT Globalin tavaramerkkejä.

 

Londur Oy huolehtii Asiakkaan tilauksen vastaanottamisesta, laskuttamisesta, kirjallisten tai suullisten reklamaatioiden vastaanottamisesta sekä Palvelun asiakaspalvelusta.

 

Ostosopimus syntyy Palvelussa ja tekstiviestitilausten osalta aina Asiakkaan ja Londur Oy:n välille.

Asiakas tekee tilauksen tekstiviestillä, lähettämällä tuotteen avainsanan, oman nimensä ja osoitteensa numeroon 173175 (tekstiviestin hinta on 0,40€). Tekemällä tekstiviestitilauksen Asiakas ei rekisteröidy mihinkään kestotilauspalveluun. Yksi tekstiviesti = yhden tuotteen tilaus. Mikäli Asiakas haluaa tilata useamman tuotteen, tulee Asiakkaan lähettää yksi tekstiviesti jokaista haluamaansa tuotetta kohden. Tilauksen jälkeen Asiakkaalle lähetetään paluuviestinä tiedot, joita tarvitaan tilauksen vastaanottamiseksi: saaja (Londur Oy), tilinumero, summa sisältäen tuotteen hinnan ja postituskulut, sekä viitenumero. Kaikki summat sisältävät arvonlisäveron 24%. Tuote toimitetaan Asiakkaalle sen jälkeen, kun Asiakkaan maksu näkyy Londur Oy:n pankkitilillä. Asiakkaan tulee käyttää viitenumeroa maksaessaan laskua. Muuten maksu ei kohdistu oikein ja emme voi taata, että pystymme yhdistämään asiakkaan maksun oikeaan tilaukseen. Tämä voi aiheuttaa tuotteen toimituksen viivästymisen.

 

Mikäli verkkokauppa on käytössä, asiakas tekee tilauksen valitsemalla haluamansa Tuotteet Palvelun ostoskoriin. Ennen sitovan tilauksen tekemistä Asiakkaalle esitetään yhteenveto ostoskorin sisällöstä, joka sisältää Asiakkaan tilaamat Tuotteet, hinnat toimituskuluineen sekä arvioidut toimitusajat. Tarkistettuaan tilauksen sisällön Asiakas voi tehdä sitovan tilauksen vahvistamalla tilauksensa sivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Sitova tilaus syntyy, kun Asiakas tilaa Tuotteet lähettää tilauksen Londur Oy:lle, ja kun Londur Oy on vahvistanut tällaisen Asiakkaan Palvelussa tekemän tilauksen lähettämällä Asiakkaalle sähköpostitse tilausvahvistuksen. Asiakkaan Palvelun verkkokaupassa tekemän tilauksen jälkeen Londur Oy lähettää Asiakkaalle sähköpostitse tilausvahvistuksen, joka sisältää seuraavat tiedot:
- tilausnumeron
- tilattujen Tuotteiden määrän, hinnat ja kokonaishinnan. Londur Oy toimittaa Tuotteet Asiakkaalle, kun Asiakas on suorittanut maksun maksuehtojen mukaisesti, ellei ole sovittu postiennakkomaksusta. Asiakkaan tilaamat Tuotteet toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Asiakkaan valitsemaa toimitustapaa käyttäen.

Mikäli Asiakkaan tilaamien Tuotteiden toimitus viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä (kuten virheelliset tilaustiedot), Londur Oy ei vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

3. Hinnat ja maksuehto.
Tuotteiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Londur Oy pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Asiakkaan tulee maksaa Tuotteet ja niiden toimituskulut ennen Tuotteen toimitusta.

4. Viivästykset.
Londur Oy:llä on oikeus periä viivästyneille maksusuorituksille korkolain mukaista (sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa) viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Londur Oy :llä on oikeus periä Asiakkaalta kohtuulliset, saatavan perimisestä Londur Oy:lle aiheutuneet perintäkulut.

5. Virheet ja reklamaatiot.
Asiakkaan tulee tarkistaa Asiakkaalle saapunut toimitus mahdollisten virheiden havaitsemiseksi. Mikäli toimituksesta puuttuu tilattuja Tuotteita tai toimitus on muuten virheellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Londur Oy:lle ilman aiheetonta viivytystä.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei Asiakas ole ilman aiheetonta viivytystä toimittanut Londur Oy:lle yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen virheellisyys. Jos toimitetuissa Tuotteissa todetaan olevan virhe, Londur Oy:llä on ensisijaisesti oikeus valintansa mukaan korjata toimituksessa havaittu virhe. Toissijaisesti havaittu virhe voidaan korjata purkamalla kyseisen Tuotteen kauppa ja hyvittämällä kauppahinta Asiakkaalle.

Londur Oy:n asiakaspalvelu ottaa vastaan mahdolliset reklamaatiot ja asiakaspalautteet. Asiakaspalvelu palvelee arkipäivinä puhelimitse klo 10.00-15.00 numerossa 046-634 7125 tai sähköpostitse osoitteessa info@vitaprism.fi. Londur Oy pyrkii vastaamaan yhteydenottoihin viimeistään seuraavan arkipäivän aikana, ellei poikkeustilanteista muuta johdu.

6. Palautusoikeus

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus perua Londur Oy:n VitaPrism Palvelussa tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa Tuotteen toimituksen vastaanottamisesta lukien. Mikäli Asiakas käyttää palautusoikeuttaan, hän on velvollinen ilmoittamaan kaupanpurusta välittömästi Londur Oy:lle, jolloin Londur Oy toimittaa tällöin Asiakkaalle tarvittavat tiedot palautuksen tekemiseksi. Asiakkaan tulee palauttaa Tuotteet Londur Oy:lle määräajan kuluessa, minkä jälkeen Londur Oy palauttaa Asiakkaalle Tuotteen hinnan. Tuotteiden tulee olla avaamattomia, uutta vastaavia ja myyntikuntoisia sekä alkuperäisessä pakkauksessaan.

 

7. Sivuston toiminnallisuus ja muutokset.

Londur Oy:n palvelut ovat lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn yksittäisen palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Asiakas voi siis tilata tuotteita myös televisio-ohjelman ulkopuolella. Londur Oy tekee parhaansa, jotta palvelut olisivat Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Londur Oy ei kuitenkaan vastaa palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Londur Oy ei vastaa palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Käyttöehdoista muuta johdu.

Londur Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Londur Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

8. Immateriaalioikeudet.
Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja/tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, kuten tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti. Palveluun sisältyvän aineiston tekijän- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Londur Oy:lle ja/tai sen sopimuskumppaneille. Asiakkaalla ei ole ilman Londur Oy:n ja/tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa.

9. Tietoturva.
Tietoverkot ja niiden kautta toteutettavat palvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Asiakas vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Londur Oy:lle tai kolmansille osapuolille.

10. Henkilötietojen käyttö.
Londur Oy kerää Asiakkailta henkilötietoja, joita käsitellään mm. Palvelun käyttöä, markkinointia (jos olet antanut suostumuksesi tähän), tilattujen Tuotteiden toimitusta, asiakasviestintää, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Rekisterin tietosisältö: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Voit meille kirjoittamalla; VitaPrism, Londur Oy, Ilmalankatu 2 C, 00240 HELSINKI, pyytää että henkilötietosi korjataan tai poistetaan. Sinulla on henkilötietolain perusteella tarkistusoikeus sinusta VitaPrism:n ja Londur Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena yllä mainittuun osoitteeseen.

 

11. Ylivoimainen este.
Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Londur Oy:stä riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Londur Oy vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure -olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Londur Oy:ltä sopimuksen rikkomisesta.

12. Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus.
Londur Oy ei vastaa välillisistä vahingoista taikka muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

Londur Oy:n vastuu Asiakkaalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu näiden Ehtojen mukaiseen korvaukseen. Londur Oy:n korvausvastuun enimmäismäärä ei missään olosuhteissa voi ylittää Asiakkaan Tuotteista Londur Oy:lle maksamaa kauppahintaa.
Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

13. Voimassaolo ja muutokset.
Nämä Ehdot ovat voimassa 22.02.2016 alkaen ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Londur Oy pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja.

Mikäli Londur Oy muuttaa Ehtoja, ennen edellä mainittua Ehtojen muutosta tehtyihin tilauksiin sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Ehtoja.

Londur Oy:llä on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Londur Oy ilmoittaa näiden Ehtojen muutoksista Palvelussa, joten Asiakkaan tulee säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin Palvelun verkkosivuilla. Ehtojen muutokset tulevat voimaan Londur Oy:n ilmoittamana ajankohtana. Muuttuneita Ehtoja ei sovelleta Asiakkaan ennen muutoksen voimaantuloa tekemiin tilauksiin. Asiakas hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua. Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli Asiakas ei hyväksy muuttuneita Ehtoja.

14. Sovellettava laki.
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

15. Erimielisyyksien ratkaiseminen.
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Londur Oy:n ja Asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolten välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Londur Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

 

 

Skindulgence 30 minuutin kasvojenkohotus ilman kirurgiaa on NHT Globalin patentoitu tuote. VitaPrism on Londur Oy:n tuote. Londur Oy on NHT Globalin itsenäinen jälleenmyyjä.

 

Ansaintataso, johon tällä verkkosivulla viitataan, ei välttämättä edusta sinun liiketoiminnastasi saavuttamaa ansiotasoa. Liiketoimintasi menestys riippuu omista panostuksistasi ja ajankäytöstä liiketoimintaasi. Henkilökohtaiset suosittelut edustavat henkilöiden omia henkilökohtaisia kokemuksia työskentelystä VitaPrism-tiimin parissa tai tuotteiden käytöstä eivätkä välttämättä ole tyypillisiä tuloksia, joita voit saavuttaa. Tietyn ansiotason saavuttamiseen vaikuttaa moni asia: henkilökohtainen panostus, aika ja alue jolla asut. VitaPrism ei takaa minkäänlaista ansiotasoa jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän ansainta VitaPrism:n edustaman yhtiön kompensaatio-ohjelmasta on täysin kiinni jälleenmyyjän työskentelystä, taidoista ja kyvyistä.

Londur Oy

Ilmalankatu 2 C

00240 Helsinki

Y-tunnus 2537355-9

Asiakaspalvelu

(ark. klo 10-15)

Puh. 046 634 7125

Email info@vitaprism.fi